Użytkownik:
Hasło:

Współpraca z firmami

Utrzymanie tak specyficznej organizacji jaką jest AONet wymaga przede wszystkim współpracy z innymi podmiotami. Dlatego starannie dobieramy naszych kluczowych partnerów biznesowych. Są to przede wszystkim firmy, które dostarczają rozwiązania teleinformatyczne o wysokiej jakości.

Netia

Netia to firma z którą od lat Stowarzyszenie AONet ściśle wspópracuje w zakresie szybkich, symetrycznych, dostępowych łącz internetowych.

Netia jest największym niezależnym operatorem biznesowych łącz internetowych w Polsce. Jest firmą wiarygodną i stabilną - jej akcje są od wielu lat notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Netia działa na bazie własnej, nowoczesnej światłowodowej sieci szkieletowej, obejmującej swoim zasięgiem największe polskie miasta oraz na bazie lokalnych sieci dostępowych.

Netia świadczy szeroką gamę usług telekomunikacyjnych, w tym telefoniczne usługi głosowe, usługi transmisji danych i sieciowe usługi hurtowe.

NetDC

NetDC.pl sp z o.o - powstała w 2013 roku jako wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego do tej pory w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Od początku NetDc.pl świadczy innowacyjne usługi hostingowe dla szerokiego grona klientów.