Użytkownik:
Hasło:

Jak sprawdzić adres MAC komputera?

 1. Na klawiaturze nacisnij równocześnie dwa klawisze (klawisz z logo Windows znajduje się między lewym [ALT] i [CTRL]). 2. W polu 'otwórz' wpisz polecenie 'cmd' i kliknij 'OK'.

   

   

 3. W uruchomionym oknie wydaj komendę 'ipconfig /all' i naciśnij Enter. Wyświetlą się informacje na temat Twojego połączenia internetowego. Następnie odszukaj sekcję z oznaczeniem eth0, eth, ethernet. W poniższym przypadku jest to 'Ethernet adapter', a adres MAC (Physical Address): 6C-62-7B-41-0E-7B.  • Physical Address / MAC Address / Adres MAC - identyfikator Twojej karty sieciowej. Składa się z 12 znaków,

  • IPv4 Address / IP / IP Address / Adres IP - aktualny adres IP jaki ma przydzielony Twoja karta sieciowa,

  • Subnet Mask / Maska podsieci - maska Twojego aktualnego adresu IP,

  • Default Gateway / Brama domyślna - główna brama do Internetu,

  • DHCP Server / Serwer DHCP,

  • DNS Servers / Serwey DNS.