Użytkownik:
Hasło:

Outlook 2007 POP3 TLS/SSL

Instrukcja konfiguracji dla programu Outlook 2007 - zmiana adresu serwera poczty przychodzącej POP3, poczty wychodzącej SMTP oraz numeru portów.

Wariant nr 1.
serwer poczty przychodzącej POP3: pop3.aonet.pl port 110 (z TLS)
serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.aonet.pl port 587 (z TLS)

Wariant nr 2.
serwer poczty przychodzącej POP3: pop3.aonet.pl port 995 (z SSL)
serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.aonet.pl port 465 (z SSL)

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2007.

 2. W górnym menu wybierz zakładkę 'Narzędzia', następnie kliknij pozycję 'Ustawienia kont…'.


 3. Następnie zaznacz skrzynkę e-mail, dla której chcesz zmienić konfiguracje i kliknij przycisk 'Zmień…'


 4. W oknie 'Ustawienia internetowej poczty e-mail' wpisz poniższe dane konfiguracyjne. Oczywiście zamiast 'ala@aonet.pl' podaj pełny adres e-mail (pełną nazwę użytkownika) oraz hasło dla Twojej skrzynki pocztowej.


  Po wpisaniu wszystkich danych kliknij przycisk 'Więcej ustawień', który znajduje się w prawym, dolnym rogu wyświetlonego okna.

 5. Przejdź do zakładki 'Zaawansowane', aby zmienić numery portów.

  Jeżeli zdecydujesz się na wariant 1 czyli POP3 i SMTP z TLS to Twoje ustawienia powinny wyglądać tak jak na rysunku poniżej.


  Jeżeli zdecydujesz się na wariant 2 czyli POP3 i SMTP z SSL to Twoje ustawienia powinny wyglądać tak jak na rysunku poniżej.


 6. Wybierz zakładkę 'Serwer wychodzący'. Zaznacz dwie opcje jako aktywne: 'Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia' oraz 'Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej'.


 7. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij przycisk 'OK', aby zakończyć edycję ustawień. Od tej chwili możesz korzystać z poczty email.

Uwagi

Aby program za każdym razem nie pytał się o hasło, wystarczy podczas wprowadzania hasła (trzeba połączyć się z serwerem) zaznaczyć opcję 'Użyj Menedżera haseł, aby zapamiętać to hasło'.

Dodatkowo w przypadku wyboru wariantu z użyciem szyfrowanego SSL musisz zainstalować certyfikat bezpieczeństwa serwera.