Użytkownik:
Hasło:

Filtry sieve

Jedną z ważnych funkcji Poczty AONet jest możwość , z poziomu Użytkownika, konfiguracji filtrów sieve.  Przy ich pomocy można między innymi:
- oznaczyć i przenieść emaila do katalogu SPAM,
- skierować wybraną pocztę do osobnych folderów,
- ustawić automatyczną odpowiedź,
- przekierować wiadomości email na inny adres.

Filtrami sieve można sterować poprzez program pocztowy np. Thunderbird (protokół manage-sieve).

Konfiguracja filtrów

 1. Zaloguj się na pocztę przez stronę WWW https://poczta.aonet.pl.

 2. Zaznacz niepożądaną wiadomość email, a następnie w menu poczty wybiesz 'Więcej' -> 'Utwórz filtr'. 3. Kliknij 'Następny krok'.
 4. W oknie 'Nowy filtr' dostosuj filtr do Twoich potrzeb. Znakiem '-' kasujesz daną linię, znakiem '+' dodajesz linię z dodatkowym kryterium, a natępnie użyj przycisk 'Zapisz'.


  • Nazwa filtru - wpisz dowolną nazwę np. spam,

  • Temat - temat niechcianego emaila,

  • Od - od kogo przyszedł niechciany email,

  • Do - adres Twojego emaila lub alias,

  • Przenieś wiadomość do - rozwiń menu i wskaż folder np. SPAM,

  • Przerwij przetwarzanie reguł - skasuj pozycję (znak '-') jeżeli filtr ma być aktywny.

 5. Zapisane filtry znajdują sie w 'Ustawienia' -> 'Filtry'.