Użytkownik:
Hasło:

Dane konfiguracyjne

Alternatywą dla serwera DHCP AONet jest ręczna konfiguracja połączenia internetowego.

Ustawienia dla Polanki 2:
Adres IP: 192.168.0.X gdzie X jest unikalną liczbą, która została przypisana do Twojego komputera
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama domyślna: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1 i 195.114.181.130

Ustawienia dla Polanki 1:
Adres IP: 192.168.1.X gdzie X jest unikalną liczbą, która została przypisana do Twojego komputera
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama domyślna: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1 i 195.114.181.130

 

Ustawienia dla Cyrulików:
Adres IP: 192.168.3.X gdzie X jest unikalną liczbą, która została przypisana do Twojego komputera
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama domyślna: 192.168.3.1
DNS: 192.168.1.1 i 195.114.181.130

 

Ustawienia dla Chruściela:
Adres IP: 192.168.4.X gdzie X jest unikalną liczbą, która została przypisana do Twojego komputera
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama domyślna: 192.168.4.1
DNS: 192.168.1.1 i 195.114.181.130

 

Ustawienia dla Sady Rembertowskie:
Adres IP: 192.168.6.X gdzie X jest unikalną liczbą, która została przypisana do Twojego komputera
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama domyślna: 192.168.6.1
DNS: 192.168.1.1 i 195.114.181.130Ręczna konfiguracja

Konfiguracja ręczna nie jest polecana. Urządzenia sieciowe powinny działać w trybie DHCP (automatyczne pobieranie adresacji)

 

 1. Na klawiaturze nacisnij równocześnie dwa klawisze (klawisz z logo Windows znajduje się między lewym [ALT] i [CTRL]). 2. W polu 'otwórz' wpisz polecenie 'control netconnections' lub 'ncpa.cpl' i kliknij 'OK'.

 3. W oknie 'Połączenia sieciowe' kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty sieciowej z opisem Ethernet lub Połączenie lokalne i wybierz polecenie 'Właściwości'.

  W oknie 'Połączenia sieciowe' dodatkowo można sprawdzić czy karta sieciowa jest włączona. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty sieciowej i wybierz polecenie 'Włącz'. 4. Następnie zaznacz 'Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)' i użyj przycisku 'Właściwości'. 5. W oknie 'Właściwości: protokoł internetowy w wersji 4' zaznacz opcję 'Użyj następującego adresu IP' oraz 'Użyj następujących adresów serwerów DNS' i uzupełnij wymagane pola. Następnie kliknij przycisk 'OK'.  Poniższe dane znajdziesz na drugiej stronie deklaracji.
  • Adres IP: wpisz Twój adres IP,
  • Maska podsieci,
  • Brama domyślna,
  • serwer DNS.