Użytkownik:
Hasło:

Thunderbird POP3 TLS/SSL

Instrukcja konfiguracji dla programu Thunderbird - zmiana adresu serwera poczty przychodzącej POP3, poczty wychodzącej SMTP oraz numeru portów.

Wariant nr 1.
serwer poczty przychodzącej POP3: pop3.aonet.pl port 110 (z TLS)
serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.aonet.pl port 587 (z TLS)

Wariant nr 2.
serwer poczty przychodzącej POP3: pop3.aonet.pl port 995 (z SSL)
serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.aonet.pl port 465 (z SSL)

Konfiguracja

 1. Uruchom program do obsługi poczty Mozilla Thunderbird.

 2. Kliknij opcję 'Narzędzia' (prawy górny róg ekranu) a następnie wybierz przycisk 'Opcje' -> 'Konfiguracja kont'. Alternatywny sposób: w menu głównym programu wybiesz 'Narzędzia' -> 'Konfiguracja kont'.


 3. Wybierz zakładkę 'Konfiguracja serwera' (po lewej stronie ekranu), aby zmienić nazwę serwera poczty przychodzącej, numer portu, bezpieczeństwo połączenia oraz metodę uwierzytelniania.

  Jeżeli zdecydujesz się na wariant 1 czyli POP3 z TLS to Twoje ustawienia powinny wyglądac tak jak na rysunku poniżej. Pamietaj, że w polu 'Użytkownik' podajemy swoją pełną nazwę emaila (np. ala@aonet.pl).


  Jeżeli zdecydujesz się na wariant 2 czyli POP3 z SSL to Twoje ustawienia powinny wyglądać tak jak na rysunku poniżej. Pamietaj, że w polu 'Użytkownik' podajemy swoją pełną nazwę emaila (np. ala@aonet.pl).


 4. Następnie, aby zmienić nazwę serwera poczty wychodzącej (SMTP) oraz numeru portu, kliknij opcję 'Poczta wychodząca', która znajduje się po lewej stronie ekranu. Zaznacz serwer poczty wychodzącej, którego ustawienia chcesz edytować i kliknij przycisk 'Edytuj.


 5. W wyświetlonym oknie możesz zmienić nazwę serwera pocztowego (SMTP), numer portu, bezpieczeństwo połączenia oraz metodę uwierzytelniania.

  Jeżeli zdecydujesz się na wariant 1 czyli SMTP z TLS to Twoje ustawienia powinny wyglądac tak jak na rysunku poniżej. Pamietaj, że w polu 'Użytkownik' podajemy swoją pełną nazwę emaila (np. ala@aonet.pl).


  Jeżeli zdecydujesz się na wariant 2 czyli SMTP z SSL to Twoje ustawienia powinny wyglądac tak jak na rysunku poniżej. Pamietaj, że w polu 'Użytkownik' podajemy swoją pełną nazwę emaila (np. ala@aonet.pl).


 6. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij przycisk 'OK', aby zakończyć edycję ustawień. Od tej chwili możesz korzystać z poczty email.

Uwagi

Aby program za każdym razem nie pytał się o hasło, wystarczy podczas wprowadzania hasła (trzeba połączyć się z serwerem) zaznaczyć opcję 'Użyj Menedżera haseł, aby zapamiętać to hasło'.

Dodatkowo w przypadku wyboru wariantu z użyciem szyfrowanego SSL musisz zainstalować certyfikat bezpieczeństwa serwera.