Użytkownik:
Hasło:

Outlook Express POP3 TLS/SSL

Instrukcja konfiguracji dla programu Outlook Express - zmiana adresu serwera poczty przychodzącej POP3, poczty wychodzącej SMTP oraz numeru portów.

Wariant nr 1.
serwer poczty przychodzącej POP3: pop3.aonet.pl port 110 (z TLS)
serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.aonet.pl port 587 (z TLS)

Wariant nr 2.
serwer poczty przychodzącej POP3: pop3.aonet.pl port 995 (z SSL)
serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.aonet.pl port 465 (z SSL)

  1. Uruchom program Microsoft Outlook Express.

  2. W górnym menu wybierz zakładkę 'Narzędzi', kliknij pozycję 'Konta'.


  3. Następnie wybierz przycisk 'Poczta', zaznacz skrzynkę e-mail, dla której nazwa serwera poczty przychodzącej POP3 oraz numery portów mają zostać zmienione i kliknij przycisk 'Właściwości'.


  4. Następnie przejdź do zakładki 'Serwery', aby wpisać adres poczty przychodzącej POP3, poczty wychodzącej SMTP, pełną nazwę swojego emaila (np. ala@aonet.pl) oraz włączyć opcję 'Serwer wymaga uwierzytelniania'.


  5. Przejdź do zakładki 'Zaawansowane', aby zmienić numery portów.

    Jeżeli zdecydujesz się na wariant 1 czyli POP3 i SMTP z TLS to Twoje ustawienia powinny wyglądać tak jak na rysunku poniżej.    Jeżeli zdecydujesz się na wariant 2 czyli POP3 i SMTP z SSL to Twoje ustawienia powinny wyglądać tak jak na rysunku poniżej. Pamietaj, żeby zaznaczyć dwie opcje jako aktywne: 'Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)'.


  6. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij przycisk 'OK', aby zakończyć edycję ustawień. Od tej chwili możesz korzystać z poczty email.

Uwagi

Aby program za każdym razem nie pytał się o hasło, wystarczy podczas wprowadzania hasła (trzeba połączyć się z serwerem) zaznaczyć opcję 'Użyj Menedżera haseł, aby zapamiętać to hasło'.

Dodatkowo w przypadku wyboru wariantu z użyciem szyfrowanego SSL musisz zainstalować certyfikat bezpieczeństwa serwera.